Einführungskurse / Anfängerkurse  ab 1. September 2020

 Monatsbeitrag:  

Gruppenunterricht 2 – 3 Schüler:               Monatsbeitrag: 76 € (Betreuungszeit: 60 min)
                                                                                                  Einzelstundenabrechnung     25,40€ (Betreuungszeit 60 min)                                                                                              

 

5er Karte (max. 2, dann Monatsbeitrag): 

Gruppenunterricht 130 €

Einzelunterricht 160 €

                                                           

Individueller Einzelunterricht:

 auf Anfrage

Islandpferde am Törring | Neumühlhausen 6 | 85664 Hohenlinden | E-Mail: amtoerring@t-online.de 

  • Facebook Social Icon